Pelaamisen hyödyt ihmisen hyvinvointiin

Sote-uudistus voi heikentää työttömien palveluita

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia, mutta lakiesityksen mukainen toteutus uhkaa työttömien palveluita. Usean hallituksen työlistalla ollut sote-uudistus etenee. Uudistuksella tavoitellaan hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämistä ja palveluiden saatavuuden parantamista. Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta lakiesityksen mukainen toteutus synnyttää palvelupuutteita.   Jos uudistus toteutuu esitetyn mukaisesti, kunnalliset työpajat eivät voi enää jatkossa tuottaa sote-maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Tilanne olisi kestämätön sekä asiakkaiden että työpajaorganisaatioiden kannalta; asiakkaat menettäisivät palvelunsa ja työpajat toimintaedellytyksensä. Moni työpaja joutuisi lopettamaan toimintansa.    Työpajojen tarjoama kuntouttava…

Asiantuntijavalmistelun käynnistäminen on usein hyvä uutinen

Demokratian kriisistä on puhuttu yhtä pitkään kuin demokratia on ollut olemassa. Milloin epäillään kansan enemmistön kykyä erottaa faktat valheista. Milloin huolestutaan siitä, että päättäjät vieraantuvat kansalaisten arjesta oman kapulakielensä ja sisäpiirinsä norsunluutorniin. Viime aikoina on käytetty monta painavaa puheenvuoroa siitä, että poliittinen paine tuottaa hätiköidysti valmisteluna sutta. Ja lähes samaan hengenvetoon on tuskailtu, että huolellinen päätöksenteko kestää liian kauan. Päätöksiä…

Työikäisten terveydenhuolto on olennainen osa uutta sotea

Tulevaisuudessa työterveyshuolto on tiivis osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Työikäisten terveydenhuollon kokonaisuus rakennetaan yhdessä kaikkien sote-toimijoiden kanssa. Paitsi lapsia, nuoria ja vanhuksia, sote-muutos koskettaa myös noin 3,4 miljoonaa työikäistä suomalaista. Vuonna 2016 heistä työterveyshuollon piirissä oli noin 1 833 000 työntekijää (87% palkansaajista), ja heille palveluita tarjoaa noin 350 työterveyshuollon palveluita tuottavaa yksikköä. Sote-uudistuksen myötä vastuu työikäisen sujuvasta sosiaali- ja terveydenhuollosta…

Työterveyshuollon asiakkaat käyvät harvoin terveyskeskuksessa − voi kannustaa sote-keskuksia valikointiin

Työterveyshuollon palveluihin oikeutetut työikäiset käyttävät terveyskeskuksen palveluja selvästi vähemmän kuin muut. Tutkimus osoittaa myös tarpeen kehittää työterveyshuollon kansallista tiedonkeruuta ja tilastointia. Tutkimuksessa arvioitiin sekä suppean että laajan sote-keskuksen asukaskohtaisia kustannuksia Oulussa. Suppean palveluvalikoiman sote-keskuksen palvelut maksoivat asukasta kohti keskimäärin 127 euroa. Asukaskohtaiset kustannukset kuitenkin vaihtelivat erittäin paljon: noin 55 % oululaisista ei käyttänyt palveluja lainkaan ja 11 %:lla kustannukset kipusivat…

Sydänliitto käy maakunnalliset sydänsoteriihet: Kenellä vastuu sydänpotilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta?

Sydänliitto käy jokaisessa maakunnassa keskustelun siitä, miten sotea tullaan johtamaan niin, että varmistetaan sydänpotilaan kokonaisvaltainen hoito ilman, että hoito katkeaa siirryttäessä terveydenhuollossa vastuualueelta toiselle – kuten erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Sydänsoteriihien kierros alkoi tänään Pohjois-Savon maakunnassa Kuopiossa. Tällä hetkellä tieto sydänpotilaan jatkohoidon tarpeesta jää liian usein siirtymättä hoitotaholta toiselle. Sydänliitto haluaa, että tulevaisuudessa joku ottaa kokonaisvastuun potilaan hoitopolusta niin, että erikoissairaanhoidossa tehdyn…

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Sote-säästöjen täysimääräinen toteutuminen epävarmaa

Valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossaan talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa, että lakiesityksissä ei tuoda uskottavasti esille mekanismeja, joiden kautta säästöjä syntyy.   Säästötavoitteen mittaluokka tulisi perustella Esityksestä ei käy ilmi, miten uudistuksen säästötavoitteeseen on päädytty. Esityksestä ei myöskään käy yksiselitteisesti ilmi odotettua vaikutusta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen ja kestävyysvajeeseen, koska vuoden 2029 jälkeisestä kustannusurasta ei esitetä arviota. Rahoituslakiesitys tarkoittaa sote-menojen BKT-osuuden kasvun pysähtymistä…

Lääkäripalveluyritykset: Byrokratia vähenee uudessa sotessa

Suomessa vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että sote-palvelujärjestelmäämme pitää uudistaa. Ilman uudistamista emme selviä tulevaisuuden haasteista. Myöskään uudistuksen keskeisistä tavoitteista ei ole suuria näkemyseroja. – Sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön valmistelun loppumetreillä keskustelu aiheesta on ollut ajoittain kovinkin värikästä. On erittäin hyvä ja tärkeää, että historiallisen suuresta uudistuksesta käydään avointa ja julkista keskustelua. Erilaisten näkemysten esillä pitäminen on median keskeinen tehtävä. Toivon,…