16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Hyvällä käsihygienialla on yhteys työpaikkojen tuottavuuteen ja viihtyvyyteen

Käsihygienialla ja terveydellä on kiistämätön yhteys, mutta puhtailla käsillä on tärkeä rooli myös liiketoiminnassa. Käsien puhtaudesta huolehtiminen voi lisätä tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä jopa auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita. 

Yhä useammat, etenkin nuoremman sukupolven edustajat, ovat nykyään hyvin tietoisia terveyteen liittyvistä seikoista. Puolet 16−25-vuotiaista kertoo olevansa usein huolissaan hygieniaseikoista, kun sama luku on 61-vuotiailla ja sitä vanhemmilla vain 21 %1. Puhtaasta ja turvallisesta työympäristöstä tulee jatkuvasti tärkeämpää henkilöstön pysyvyyden ja viihtyvyyden kannalta.

Uudet selvitykset2 osoittavat, että nykyaikaisissa avotoimistotiloissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja, jotta työpaikan hygienia saadaan pidettyä hyvällä tasolla. Useissa eritutkimuksissa on löydetty korrelaatio samassa tilassa työskentelevien ihmisten lukumäärän ja sairauspoissaolojen määrän välillä1,3. Mitä useampi ihminen jakaa työtilan, sitä useammin he altistuvat tartuntataudeille. 

 

Neljä syytä pitää huolta toimistohygieniasta:

1. Työntekijät haluavat panostusta käsihygieniaan

Essityn teettämän tutkimuksen mukaan yli 40 % kertoo olevansa usein huolissaan sairastumisesta huonon käsihygienian vuoksi. Yhtä moni haluaa, että käsihygieniaan kiinnitettäisiin työpaikoilla nykyistä enemmän huomiota. Jos kollegat pesisivät kätensä kunnolla, noin joka kolmas olisi tyytyväisempi ja yli 40 % tuntisi olonsa mukavammaksi töissä. 40 % tuntisi olonsa mukavaksi ja turvalliseksi ja 30 % tyytyväisemmiksi, jos he tietäisivät, että jokainen työpaikalla pesee kätensä kunnolla.4

2. Käsihygieniaan panostaminen on investointi tuottavuuteen

Turvallinen ja puhdas työympäristö sekä hygieniatietouden lisääminen auttavat pitämään työntekijät terveinä ja mukana työnteossa. Flunssa aiheuttaa yksin Yhdysvalloissa noin 17 miljoonaa sairauspoissaolopäivää vuosittain. Moni niistä vältettäisiin, jos käsihygieniasta huolehdittaisiin pesemällä kädet säännöllisesti saippualla.5

3. Huolellinen käsihygienia voi tuoda lisää asiakkaita ja parantaa asiakassuhteita

Huono käsihygienia voi olla kriittinen tekijä ostotilanteissa: Essityn tutkimuksessa yksi kymmenestä vastaajasta on kieltäytynyt jäämästä tiettyyn hotelliin tai käymästä lääkärin vastaanotolla huonojen hygieniaolosuhteiden vuoksi ja yli puolet on jättänyt käymättä ravintolassa, jossa hygienia ei ole vaikuttanut olevan kunnossa.4

4. Puhtaat kädet kasvattavat luottamusta

Hyvä käsihygienia voi vaikuttaa myös siihen, millaisena kanssaihmiset nähdään. Yli 80 % vastaajista arvostaa säännöllisesti käsiään peseviä ihmisiä enemmän kuin muita. Hyvä käsihygienia yhdistetään ammattitaitoon, luotettavuuteen, huomaavaisuuteen ja tunnollisuuteen.4

 

Aloita perusasioista

Puhtaudesta huolehtiminen voi olla vaikeaa, koska monilla työpaikoilla ei ylläpidetä riittävää hygieniatasoa, ei edes saniteettitiloissa. Useampi kuin joka viides kertoo välttelevänsä wc-tilojen käyttöä työpaikallaan, ja nuoremmilla työntekijöillä luku on jopa 30 %. Yleisin syy tähän on se, että tilat ovat epäsiistejä tai että niistä puuttuu wc-paperi tai saippua.1

– Käsienpesusta kannattaa tehdä nykyistä tärkeämpää kaikenlaisissa työyhteisöissä. On monta hyvää syytä, joiden vuoksi työntekijöitä kannattaa kannustaa käsienpesuun tarjoamalla heidän käyttöönsä käsienpesupiste, jossa kädet voi pestä saippualla ja kädet kuivata paperipyyhkeeseen, sanoo Torkin tuotepäällikkön Nina Rantanen Essityltä.

Torkin hygieniateline, Tork Hygieniayksikkö, kannattaa sijoittaa toimistotiloihin strategisesti sellaisiin paikkoihin, joissa liikutaan usein. Tällöin hygieniatuotteet, kuten käsihuuhde ja käsipyyhkeet ovat aina helposti saatavilla. Hygieniateline toimii sekä työntekijöille että vierailijoille myös hyvänä muistutuksena käsihygienian tärkeydestä.

Lue lisää hyvästä toimistohygieniasta: https://www.tork.fi/suosittelemme/liiketoimintaala/toimistosiivous/

1Bodin Danielsson, C., Chungkham, H. S., Wulff, C., & Westerlund, H. (2014). Office design’s impact on sick leave rates. Ergonomics, 57(2), 139-147.
2Essity Hygiene & Health Report 2018-2019. This report among 15.000 people from 12 countries is the latest edition in a series of reports that Essity, the maker of the Tork brand, has been publishing since 2008 with the aim to raise awareness about the pivotal role hygiene, sanitation, and health play for well-being.
3Pejtersen, J. H., Feveile, H., Christensen, K. B., & Burr, H. (2011). Sickness absence associated with shared and open-plan offices—a national cross sectional questionnaire survey. Scandinavian journal of work, environment & health, 376-382.
4Power of Hands 2018 -tutkimus toteutettiin heinä-elokuussa 2018 internetpaneelitutkimuksena. Vastaajia oli 3 060 kuudesta eri maasta.
5https://www.cdc.gov/niosh/topics/flu/activities.html

Related Articles

Suosituin