11.9 C
Helsinki
torstai, 23 toukokuun, 2024

Nightingalen teknologia yhdistää kroonisen tulehduksen usean eri sairauden riskiin

Uuden tutkimuksen mukaan krooninen tulehdus lyhentää elinajanodotetta ja lisää useiden sairauksien, mukaan lukien sydänsairauksien ja munuaisten vajaatoiminnan, riskiä. Tutkimustulokset saatiin mittaamalla elimistön kroonisen tulehduksen tilaa kuvaavan GlycA-merkkiaineen pitoisuuksia Nightingale Healthin verianalyysiteknologialla. Tutkimustulokset antavat vahvoja viitteitä, että GlycA-merkkiaine olisi hyödyllinen myös terveydenhuollossa.

Krooninen tulehdus on terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtainen puheenaihe, sillä se on yhdistetty lähes kaikkeen sydänsairauksista kliiniseen masennukseen. Väitettyjen yhteyksien todenperäisyyden selvittämiseksi tutkijat ovat pyrkineet osoittamaan tulehduksen ja useiden eri sairauksien riskien välistä yhteyttä. Tutkimukset ovat hyödyntäneet Nightingalen verianalyysiteknologiaa, joka mittaa muun muassa elimistön kroonista tulehdustilaa määrittävää GlycA (glykoproteiinin asetylaatio)-merkkiainetta. GlycA kuvaa matala-asteista tulehdustilaa eri tavalla kuin muut terveydenhuollossa tällä hetkellä käytössä olevat merkkiaineet ja se on havaittu tehokkaaksi menetelmäksi seurata henkilön terveydentilaa.

Merkittävässä uudessa tutkimuksessa tutkijat hyödynsivät Nightingalen teknologiaa mitatakseen verinäytteistä GlycA-pitoisuuksia. Heidän tarkoituksenaan oli tutkia, pystyykö GlycA:n avulla ennustamaan laajaa määrää sairauksia koko väestön tasolla. Tutkimuksessa analysoitiin 11 861 suomalaisen vapaaehtoisen GlycA-pitoisuudet sekä heidän sähköiset terveystietonsa. Näiden perusteella tutkijat havaitsivat, että kohonnut GlycA-pitoisuus oli yhteydessä useisiin merkittäviin sairauksiin, kuten alkoholimaksasairauteen, krooniseen munuaisten vajaatoimintaan, sydämen vajaatoimintaan ja sydänsairauksiin. Useat näistä yhteyksistä olivat uusia löydöksiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka tehokkaasti GlycA-mittausten avulla pystytään ennustamaan potilaiden riskiä ja jakamaan heidät eri riskiryhmiin elinajanodotteen perusteella. Tutkimusryhmän analyysin tulokset osoittivat, että GlycA:n avulla onnistuttiin tunnistamaan ne potilaat, joilla oli viisinkertainen sydän- ja verisuonitautien aiheuttaman kuoleman riski.

-Kuten olemme monissa tutkimuksissa havainneet, GlycA:lla on huomattava potentiaali kuvata elimistön kroonisen tulehduksen tilaa, joka voi tehokkaasti ennakoida taudin puhkeamista ja ennustetta. Tutkimuksen tuomat lisätodisteet tukevat GlycA:n mittaamiseen merkitystä kansallisissa biopankeissa sekä vahvistavat sen hyödyntämismahdollisuuksia terveydenhuollossa, sanoo Nightingale Healthin tieteellinen johtaja Peter Würtz.

Nykyisillä veritesteillä, kuten kolesterolitesti, voidaan mitata vain muutamia veren merkkiaineita kerrallaan, kun taas Nightingalen verianalyysiteknogialla yhdestä verinäytteestä voidaan selvittää yli 220 veren merkkiaineen pitoisuudet. Teknologian avulla yhdestä verinäytteestä voidaan mitata rutiinisti käytössä olevia merkkiaineita, kuten LDL-kolesteroli ja glukoosi, mutta samalla myös muita veren merkkiaineita kuten GlycA ja useita aminohappoja. Laajemman tietomäärän avulla voidaan paremmin ennakoida sairastumisriskiä muun muassa tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkimusviite

Kettunen et al. Biomarker Glycoprotein Acetyls Is Associated With the Risk of a Wide Spectrum of Incident Diseases and Stratifies Mortality Risk in Angiography Patients. Circulation: Genomic and Precision Medicine 2018;11:e002234

GlycA

GlycA (glykoproteiinin asetylaatio) on NMR (ydinmagneettinen resonanssi) -menetelmällä mitattava kroonisen tulehduksen merkkiaine. Terveillä yksilöillä korkeiden GlycA- pitoisuuksien on todettu vastaavan yliaktiivista immuunivastetta tai pitkittynyttä bakteeri-infektiota. Matala-asteisen kroonisen tulehduksen uskotaan lisäävän useiden sisäelinsairauksien riskiä, minkä vuoksi se on tärkeä ottaa huomioon tulevissa kansanterveystieteen tutkimuksissa. GlycA:lla on lukuisia potentiaalisia kliinisiä käyttötarkoituksia. Koska korkeampien GlycA-pitoisuuksien on havaittu ennustavan sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskiä sekä yleistä kuolleisuusriskiä, GlycA voi auttaa tunnistamaan korkean riskin potilaat ja sitä kautta hoidon tarpeen sekä hoitojen kohdennuksen oikeille riskiryhmille.

Related Articles

Suosituin