16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Puutiaistaudeissa on kyse muustakin kuin borrelioosista

Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että 65 % borrelioosia sairastavista potilaista tautiasteesta riippumatta reagoi useisiin eri taudinaiheuttajiin yhtä aikaa. Useampi yhtäaikainen puutiaistauti voi mahdollisesti heikentää immuunipuolustusta ja lisätä alttiutta sairastua muiden kuin puutiaisten levittämiin tauteihin.

Puutiaisten levittämät taudit ovat maailmanlaajuinen terveysuhka ja on arvioitu, että 35 % maailman väestöstä sairastaa niitä vuonna 2050. Borrelioosi on kaikkein yleisin puutiaistauti, jonka aiheuttaa Borrelia-bakteeri. Puutiainen voi kuitenkin kantaa useita eri taudinaiheuttajia yhtä aikaa ja myös levittää niitä eteenpäin imiessään verta isäntäeliöstä. Tästä huolimatta esimerkiksi Yhdysvalloissa valtaosa markkinoilla olevista puutiaistauteihin tarkoitetuista diagnostisista testeistä testaa lähinnä borrelioosia. Oikean diagnoosin saamiseksi potilaat joutuvat käymään läpi jopa yksitoista eri lääkäriä ja yksitoista eri testiä, mikä on kallista sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Huolimatta puutiaistautien lisääntymisestä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta kahdenkymmenen viime vuoden aikana, diagnostisten testien kehitys on polkenut paikallaan.

Jyväskylän yliopiston dosentti Leona Gilbertin tutkimusryhmä tohtoriopiskelija Kunal Gargin johdolla on nyt julkaissut tutkimuksen, jossa selvitettiin 432 borrelioosin takia vastaanotolle saapuneen potilaan immuunireaktioita kahtakymmentä eri puutiaistautia ja niihin usein liittyvää taudinaiheuttajaa vastaan. Borrelioosi oli testattu potilailta kansainvälisten borrelioosin hoitosuositusten mukaisesti ja tulosten perusteella heidät oli jaettu eri luokkiin taudin eri vaiheiden perusteella.

 

Punkit ovat maailmanlaajuinen haaste

Tutkimuksen mukaan 65 %:lla eri taudin vaiheissa olevista borrelioosipotilaista oli myös joku muu puutiaistauteihin liittyvä infektio tai borrelioosin ns. piilevä muoto. Tutkijat havaitsivat, että tutkimuksessa käytetty uusi biomarkkeri ns. ”Borrelian piilevä muoto” paransi borrelioositestin herkkyyttä. Noin kolme neljäsosaa (72 %) potilaista, joilla oli borrelioosin myöhäisvaiheen oireita, mutta jotka olivat hoitosuositusten mukaisessa testauksessa todettu negatiivisiksi, olivat positiivisia Borrelian piilevän muodon ja/tai muiden mikrobien, kuten BabesianBartonellan ja Ehrlichian suhteen. Tapauksia, joissa potilailla on havaittu useampi kuin yksi puutiaistauti on raportoitu ainakin Australiassa, Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa, Englannissa ja USA:ssa. Tuore tutkimus esittää, että useampi yhtäaikainen puutiaistauti voi heikentää immuunipuolustusta ja lisätä alttiutta sairastua muiden kuin puutiaisten levittämiin, ns. opportunistisiin infektioihin, kuten Mykoplasman ja Epstein-Barr-viruksen aiheuttamiin infektioihin.

 

Lisää elämänlaatua

Tutkijat osoittivat ensimmäistä kertaa, että 85 %:n todennäköisyydellä borrelioosia sairastavien potilaiden tautiin liittyy myös jokin muu puutiaisten levittämä taudinaiheuttaja tai opportunistinen infektio. Tutkijat ovat osoittaneet tarpeen puutiaistautien hoitokäytäntöjen muuttamiseksi. Useiden puutiaisten levittämien patogeenien samanaikainen testaaminen vähentäisi potilaiden vääriä diagnooseja tai ilman diagnoosia jäämistä sekä lisäisi potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua. Tämä ohjaisi kliinisten tutkimusten tekijöitä etsimään parempia hoitoja puutiaisten levittämiin tauteihin. Ajatus puutiaistaudeista monimikrobisina tauteina on verrattain uusi ja aiheuttaa paljon keskustelua. On kuitenkin tärkeää, että monimikrobitautien mahdollisuus puutiaistautien yhteydessä tiedostetaan terveydenhuollossa ja tutkijoiden piirissä, jotta puutiaistautien määrän maailmanlaajuinen kasvu voidaan pysäyttää.

Tutkimus on juuri julkaistu Scientific Reports -julkaisusarjassa 29.10.2018. Tutkimusta ovat rahoittaneet Business Finland (TEKES), Scientific Grant Agency of Ministry of Education, Sport of the Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences. Rahoittajilla ei ole ollut roolia tutkimussuunnittelussa, tiedonkeruussa, analyyseissä tai julkaisupäätöksessä.

Related Articles

Suosituin