13.1 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Kuntoutujien elämänlaatu parani kuntoutuksen aikana

Kuntoutujat arvioivat työ- ja opiskelukykynsä parantuneen Kelan ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen aikana, selviää kuntoutuksen hyötyjä esittelevästä raportista.

Kuntoutuksen hyötyjä arvioitiin keräämällä tietoa vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneiltä kuntoutujilta ja heidän kuntoutustaan toteuttaneilta tahoilta.

Työ- ja opiskelukyvyn lisäksi kuntoutujat olivat aiempaa tyytyväisempiä terveyteensä ja ilmoittivat masennusoireiden vähentyneen. Erityisesti yleisen elämänlaadun koettiin kohentuneen.

– Elämänlaatua tarkasteltiin erikseen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä ympäristöön liittyvän elämänlaadun näkökulmista. Erityisesti fyysisen ulottuvuuden tarkastelussa havaittiin muutoksia parempaan suuntaan. Myös masennusoireita kokevia kuntoutujia oli vähemmän kuntoutuksen lopussa kuin kuntoutuksen alussa. Kuntoutujien kokema hyvä terveys, parempi elämänlaatu ja masennusoireiden puuttuminen olivat yhteydessä positiiviseen arvioon omasta työskentelykyvystä, suunnittelija Veli-Matti Vaden kertoo.

Lisäksi palveluntuottajat arvioivat kuntoutuksesta saatavia hyötyjä kuntoutujien toiminta-, työ- ja opiskelukyvylle. Palveluntuottajat arvioivat suurimman osan hyötyvän kuntoutuksesta vähintään kohtalaisesti. Selkeän enemmistön arvioitiin myös olevan kuntoutuksessa oikea-aikaisesti.

Raportti on osa Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportointia, joka ilmestyy kerran vuodessa.

Related Articles

Suosituin