13 C
Helsinki
torstai, 20 kesäkuun, 2024

Liike on paras lääke

Viimeiset hoitosuositukset suosittelevat tuki- ja liikuntaelinongelmien ensimmäisenä hoitomuotona strukturoitua harjoitusterapiaa. Se tuottaa parempia tuloksia ja on kansantalouden kestokyvyn kannalta suorastaan välttämätöntä.

– Perinteisen fysioterapian kaltaiset passiiviset hoitomuodot eivät tuota yhtä hyviä tuloksia kuin se, että potilas saadaan harjoittelemaan kontrolloidulla tavalla, kertoo David Health Solutions Oy:n CEO Arno Parviainen.

– Passiivinen hoito on myös potilaille koko ajan kalliimpaa, koska yhteiskunta tukee sitä jatkuvasti vähemmän eri maissa.

Väestön ikääntyessä korostuu myös saatavuuden ongelma; fysioterapeutteja ei pian yksinkertaisesti riitä hoitamaan erilaisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä potilaita. Kansanterveydellisesti ainoa kestävä tie on se, että ihmiset opetetaan huolehtimaan omasta terveydestään. Parviainen kertoo, että fysioterapeutin tekemän harjoitusohjelman noudattaminen ei sellaisenaan takaa onnistunutta lopputulosta.

– Käytössä ei ole strukturoituja ohjelmia, vaan jokainen terapeutti laatii ohjelmat omalla tyylillään erilaisilla välineillä. Koska harjoitukset eivät ole tarkkaan kvantifioituja eikä harjoituskerroista kerätä palautetta, ei myöskään saada tarkkaa tietoa kuntoutuksen etenemisestä.

Rasitustasot oikein

On varmistuttava siitä, että liikkeet tehdään täsmälleen oikein, ja on tiedettävä, millaisia vaikutuksia milläkin rasitustasolla saadaan. Tämän perusteella osataan seuraavan kuntoutuskerran liikkeet ja rasitustasot asettaa oikein.

David Health Solutions on kehittänyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon laitteet ja menetelmän, jolla perinteiset fysioterapian karikot voidaan ohittaa.

Yhtiössä on suunniteltu kehon tärkeimmille nivelille biomekaanisesti optimoidut harjoitukset varmistamaan sen, että jokainen kuntoutusliike tehdään täsmälleen oikein – jopa ilman mitään aiempaa kokemusta harjoittelusta. Potilas pystyy itse asettumaan kuntoutuslaitteisiin automatiikan ja helppojen säätöjen ansiosta. Koko harjoitusprosessi määritellään digitaalisesti – nopeus, kuormitukset, progressio ja muut muuttujat mukautuvat tukemaan kuntoutuksen optimaalista kehitystä. Selkeä näyttö ohjaa potilasta liikkeen suorittamisessa ja harjoituksen jälkeen potilas saa numeerisen tuloksen, joka on tärkeimmistä muuttujista laskettu, onnistumista kuvaava indeksi. 

– Liikeradan ja kuorman kontrolli on kaiken a ja o, Arno Parviainen korostaa. Liian vähän ei tehoa, liiallinen voi hajottaa. Meidän järjestelmämme huolehtii siitä, että prosessi pysyy koko ajan hallinnassa, ilman yliyrittämistä tai vääriä liikeratoja. Parviaisen mukaan tällaista harjoittelua voidaan verrata kirurgin veitseen, kun taas kuntosaliharjoittelua lähinnä keittiöveitseen. 

Oppiva järjestelmä

Järjestelmä rekisteröi jokaisen harjoituksen tulokset ja antaa potilaalle välittömän palautteen. Samalla järjestelmä kehittää itse itseään, oppien koko ajan lisää potilaan suoriutumisesta. Kaikki tämä auttaa tekemään seuraavasta harjoituskerrasta vieläkin optimoidumman. Kerättävän tiedon myötä muodostuu täydellinen historiikki potilaan hoitotilanteesta.

Arno Parviainen uskoo, että kontrolloitu medical exercise on jo lähitulevaisuudessa yhä useammin pääasiallinen hoitomuoto. Tietoisuus kehon toimimisesta kokonaisuutena on lyömässä läpi, ja saavutetut tulokset ovat kiistattomia. David Health Solutions Oy:n järjestelmiä on käytössä jo yli 30 maassa.

www.davidhealth.com

Related Articles

Suosituin