4.7 C
Helsinki
tiistai, 16 huhtikuun, 2024

Sydänliiton Suomi elvyttää -tutkimus käynnistyi

Sydänliitto on käynnistänyt laajan Suomi elvyttää -kyselytutkimuksen suomalaisten elvytystaidoista ja -tiedoista. Kyselyllä pyritään selvittämään paitsi suomalaisten elvytysvalmiuksia myös mahdollisia elvyttämisen esteitä sekä kuinka hyvin sydäniskuri eli defibrillaattori tunnetaan.

”Tutkimustieto on meille arvokasta, sillä sitä hyödyntäen osaamme paneutua sisällöllisesti ja viestinnällisesti juuri niiden asioiden korjaamiseen, joissa tiedonpuute tai asenteet tulevat suomalaisilla elvyttämisen esteeksi.”, kertoo Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto.

”Kansainvälisissä tutkimuksissa esille ovat nousseet esimerkiksi pelot asiattomasta tai epäsopivasta koskemisesta elvytyksen esteenä. Tutkimuksella pyrimme selvittämään ovatko pelot ja ennakkoluulot suomalaisille elvytyksen esteitä.”, täydentää Blek-Vehkaluoto.

Tutkimustuloksia hyödyntäen Sydänliitto käynnistää useita toimenpiteitä elvytysvalmiuksien parantamiseksi Suomessa.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: www.syli.fi/suomielvyttaa

(Kuva: Sydänliitto)

Related Articles

Suosituin