14.3 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Yli 1500 potilaan seurantatutkimus – ikääntyminen ei vähennä tekonivelleikkauksen hyötyä

Tekonivelleikkausten vaikuttavuuden seurantatutkimuksessa oli mukana lähes 1600 polvi- ja lonkkaleikkauksessa vuonna 2017 ollutta potilasta. – Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että ikä ei ole peruste tehdä priorisointia. Onnistunut leikkaus parantaa potilaiden toimintakykyä selkeästi kaikissa potilasryhmissä iästä riippumatta, kertoo Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.

Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen kannattaa terveydenhuollon eri toimijoiden vertailukelpoisten vaikuttavuustulosten laajaa julkistamista.

Tekonivelsairaala Coxan julkaisemat tulokset perustuvat kansainväliseen ortopedisten toimenpiteiden vaikuttavuuden Oxford Score -mittariin. Mittaus perustuu potilaiden omiin arviointeihin, ja sillä saadaan tietoa tekonivelleikkauksen vaikutuksesta potilaiden elämään.

Oxford Scoressa paras mahdollinen tulos on 48. Coxassa 889 polvileikatun potilaan mediaani oli ennen leikkausta 22 ja vuoden kuluttua leikkauksesta 43. Lonkkaleikkauksessa käyneiden 705 potilaan mediaani nousi vuodessa 19:stä 47:ään. Ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Terveydenhuollon vaikuttavuustulosten julkistaminen tärkeää

Oxford Scoren ohella tekonivelsairaala Coxa julkisti tuloksia myös muista seurantatutkimuksista. Seurannan kohteena ovat olleet mm. uusintaleikkaukseen päätyneiden potilaiden määrä, infektioiden määrä, vuodeosastohoitoon palaavien potilaiden määrä, hoitoonpääsyajat ja asiakaskokemus. Tulokset on julkaistu Coxan verkkosivulla.

– Oxford Knee ja Hip Score on esimerkiksi Englannissa valtakunnallinen laatumittari. Kaikkien tekonivelleikkauksia tekevien sairaaloiden on esitettävä tuloksensa vuosittain julkisesti. Suomessakin yleinen etu olisi, että terveydenhuollon toimijat julkaisisivat vertailukelpoiset vaikuttavuusmittaustensa tulokset säännöllisesti, sanoo johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.

Coxassa on vertailtu myös eri potilasryhmien hyötymistä leikkauksesta ja eri ortopedien työskentelyä. Suuria eroja siinä, millaisten oireiden perusteella eri lääkärit päätyvät leikkauspäätökseen, ei ole havaittu. Leikkausten tulokset ovat kaikissa potilasryhmissä pääsääntöisesti hyviä.

Infektioiden määrä pieni

Vuoden 2016 tulosten mukaan vain 2,33 % Coxassa leikatuista potilaista päätyi kahden vuoden kuluessa leikkauksestaan uusintaleikkaukseen, ja 1,42 % ensileikkauspotilaista palasi vuodeosastohoitoon 30 päivän kuluessa leikkauksesta.

Infektioiden määrä vuoden sisällä leikkauksesta oli primääreissä lonkkaleikkauksissa pieni (0,77 %) ja uusintaleikkauksissakin 2,68 %. Vastaavat luvut polvileikkausten kohdalla olivat 0,68 % ja 1,23 %. Asiakaskokemusta mittaava Net Promoter Score oli 95, joka on kansainvälisestikin huipputasoa.

Tampereella toimiva Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Coxalla on etäpoliklinikkatoimintaa myös Helsingissä, Lahdessa, Porissa, Kangasalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä. Tekonivelten uusintaleikkauksissa, joissa vaaditaan kirurgeilta erityisosaamista ja riittävää kokemusta, Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala.

Vuoden 2017 tutkimusten tulokset ovat nähtävillä osoitteessa www.coxa.fi/tulokset.

 

Related Articles

Suosituin