23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Leikkaussalin hyvä valaistus parantaa henkilökunnan hyvinvointia

Hyvä valaistus on tärkeä suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Leikkaussalin vaatimukset ovat korkeat. Heikon näkyvyyden vuoksi joudutaan toimimaan usein hankalissa asennoissa ja kehoon syntyy jännitystiloja. Näkövaikeuksien vuoksi voi syntyä myös vakavia vaaratilanteita.

Ruotsalaisessa Lundin yliopistossa toteutettiin vuonna 2009 tutkimus, jonka tarkoituksena oli arvioida leikkaussalien visuaalista ympäristöä ja etsiä ratkaisuja, miten kirurgin näöntarkkuutta voidaan parantaa.

Sairaalassa, jossa tutkimus tehtiin, oli yhteensä 14 leikkaussalia ja käytössä neljä erilaista leikkausvaloa. Useat kirurgit ilmaisivat tyytymättömyytensä valaistuksen suhteen. Jotkut leikkausvalot olivat aivan liian kirkkaita, häikäisivät kirurgia ja vaikeuttivat koko tiimin työtä. Leikkausvalo oli raskas siirrellä ja saada oikeaan asentoon. Siksi jotkut kirurgit käyttivät otsalamppua, joka puolestaan häiritsi muuta salihenkilökuntaa häikäisyllään. Osa kirurgeista käytti erikoislaseja, mutta jos linssit olivat huonosti säädetty, ne pahensivat silmien rasitusta ja sitä kautta lisäsivät lihaskireyttä.

Tutkimus osoitti silloin, että valaistuksella pystytään parantamaan näkemisen olosuhteita huomattavasti. Tutkimuksesta ilmeni, että kolmellakymmenellä prosentilla kirurgeista oli selkeää silmien rasitusta. Tällä ryhmällä oli kolme kertaa muita enemmän tuki- ja liikuntaelinoireita. Valaistusmittaukset osoittavat valon epätasaisuuden leikkausvaloa käytettäessä. Yksi suositus  leikkaussalin valaistustoimenpiteisiin olikin tasaisempi valaistus leikkauspöydällä. Leikkausvalon lisäksi suositeltiin pienempiä valaisimia, jotka toisivat tasaista ja häikäisemätöntä valoa ja siten leikkausvalon kirkkautta olisi mahdollista säätää alhaisemmaksi.

Lundin yliopistossa on tehty vuoden 2009 jälkeen pitkäaikaistutkimusta leikkaussalin henkilökunnan ergonomiaan liittyen. Tutkimustyö on muun muassa osoittanut selvästi, että hyvin suunniteltu valaistus lisää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Ruotsissa on saatu aikaan  parannusta erityisesti juuri valaistuksen suhteen 2010-luvulla. Tämän osoittaa myös se, että ergonominen LED-värivalaistus on siellä toimenpidetiloissa jo yleinen. 

Valaistuksella eroon silmäoireista ja lihaskireyksistä

Tutkimusraportin ongelmat ovat tuttuja suomalaisissa leikkaussaleissa. Henkilökunta kokee yleisesti silmäoireita, lihaskireyksiä ja väsymystä. Avoleikkauksissa ongelmana on erityisesti kirkas leikkausvalo, joka häikäisee ja sokaisee. Tähystysleikkaukset vaativat erittäin hyvää näkyvyyttä ja erottelukykyä. Valaistuksen avulla näitä ongelmia on mahdollista vähentää ja jopa poistaa.

Ergonomisessa LED-värivalaistusratkaisussa hödynnetty tutkimustietoa.

Tanskalainen Chromaviso on hyödyntänyt tutkimustietoa kehittäessään toimenpidetilojen ergonomista valaistusta. Oikein suunniteltu LED-värivalaistus vähentää heijastuksia sekä häikäisyä ja mahdollistaa esimerkiksi leikkausvalon himmentämisen avoleikkauksissa, joka vähentää luminassieroja huomattavan paljon. Valaistuksen ohjaaminen hoituu yhden napin painalluksella, ylimääräisiä lamppujen siirtelyjä ja säätöjä ei tarvita. 

Tanskassa ja Ruotsissa on toimenpidetilojen ergonominen LED-värivalaistus jo standardi. Katso oheisesta linkistä sairaalat, joissa valaistus on käytössä. https://chromaviso.com/en/ergonomic-light-in-use/

Suomessa olemme vielä jälkijunassa. Meillä on tarvetta uusille ratkaisuille, jotka helpottavat koko salihenkilökunnan näkemistä ja työntekoa sekä lisäävät myös potilasystävällisyyttä ja turvallisuutta. Uusia sairaaloita rakennetaan paljon tulevina vuosina, niissä tullaan varmasti näkemään ergonomisia ja helppokäyttöisiä valaistusratkaisuja, jotka luovat kaikille paremman ja terveyttä edistävän sairaalaympäristön.  

PPO-Elektroniikka edustaa Suomessa tanskalaisen Chromavison valaistusratkaisua, joka on kirurgin innovaatio ja kehitetty yhdessä valaistusalan ammattilaisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Ensimmäiset asennukset tehtiin jo vuonna 2006 Tanskassa ja Ruotsissa.

Lähde: MyNewsDesk


Tutustu e-urheilun maailmaan e-urheilua.com sivustolla.

Related Articles

Suosituin