16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Yhteiskunta vauvamyönteiseksi – keinoja kyllä löytyy

Suomen alhainen syntyvyys on puhuttanut viime aikoina. Kun tutkijat miettivät keinoja vaikuttaa asiaan, ideoitiin muun muassa päättäjille suunnattava VauvaPolku-oppimispeli, joka valottaa heille lapsenhankintapäätökseen ja vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Kansainvälisessä tieteen työpajan päätösseminaarissa Jyväskylän yliopistossa pohditaan tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen ja vauvaperheiden hyvinvointiin. Päätösseminaari on torstaina 3.5. Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa.

Asiantuntijapuheenvuoroissa painotetaan moninaisten perhemuotojen huomioimista, vanhempien välisen yhteistyön tukemista jo odotusvaiheessa ja niitä politiikan keinoja, jotka helpottavat molempien vanhempien perhe- ja työvalintoja perheenperustamisvaiheessa.

 

Kuilu perhepolitiikan ja vallitsevien ihanteiden välillä aiheuttaa vanhemmille stressiä

Professori Marie Evertsson Tukholman yliopistosta on tehnyt kansainvälistä vertailua vanhemmuuteen siirtymävaiheesta. Hän osoittaa, että maat eivät eroa pelkästään perhepolitiikan, vaan myös tasa-arvokulttuurin suhteen.

– Jos perhepolitiikka on ristiriidassa vanhemmuutta ja lapsen etua koskevien ihanteiden kanssa, vanhemmat voivat stressaantua ja tuntea riittämättömyyttä.

Tieteen työpajan suomalaiset jäsenet pohtivat, luoko Suomen nykyinen poukkoilevaksi syytetty perhepolitiikka ristiriitaisia odotuksia perheen perustamista miettiville.

– Perhepolitiikka on mukana luomassa yhteiskunnallista ilmapiiriä, jota tällä hetkellä leimaa suoritus- ja työelämäkeskeisyys, yliopistotutkija Eija Sevón väittää.

 

Yhteisvanhemmuuden tukemisesta paljon hyötyä vanhemmille ja lapselle

Miten vanhemmat löytävät yhteisen sävelen olla vanhempana, hoivata lasta ja tehdä lasta ja perhettä koskevia päätöksiä? Kansainvälisesti arvostettu coparenting tutkija Mark Feinberg esittää, että toimiva yhteisvanhemmuus ei välttämättä suju itsestään, vaan vaatii molemmilta tahtoa ja harjoittelua.

– Yhteisvanhemmuuteen kannattaa panostaa, koska se säteilee sekä vanhempien että lapsen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Feinbergin kehittämä, monissa maissa käytössä oleva Family Foundation -malli on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tukea vauvaperheitä. Siinä odottavat vanhemmat harjoittelevat kommunikoimaan keskenään lasta koskevista asioista, löytämään yhteisiä tavoitteita ja käsittelemään hankalia tilanteita ja erimielisyyksiä rakentavasti.

 

VauvaPolku-oppimispeli päättäjille nykyperheistä

Tieteen työpajassa julkistetaan digitaalinen oppimispeli päättäjille. VauvaPolku-pelin kehittäjät haluavat pelillään korostaa yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä vanhemmaksitulovaiheessa ja haastavat päätöksentekijät sekä maakunnissa että valtakunnallisesti päivittämään tietojaan pelaamalla peliä.

– Yhteiskunnan vauvamyönteisyys koostuu myönteisen ja omannäköisen vanhemmuuden vahvistamisesta perhepalveluissa, tasa-arvoisen vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisesta, sosiaalisista tukiverkostoista ja lähipalveluista sekä työn ja perheen yhdistämisen mahdollistamisesta, professori Anna Rönkä luettelee. Perhepolitiikasta ja -palveluista päättävät poliitikot ja viranhaltijat voivat perehtyä näihin tekijöihin pelillisen oppimisen keinoin.

 

Related Articles

Suosituin