Nuuskaus lisääntyy – Röökikroppa näyttää vaikutukset

Röökikroppa vie seikkailulle ihmisen elimistöön. Nuorille suunnattu sivusto näyttää, millaisia haittavaikutuksia tupakan ja nuuskan käytöstä voi seurata nopeastikin ja millaisia sairauksia pitkäaikainen käyttö aiheuttaa. Tupakan käyttö on suurin yksittäinen sairastavuutta ja kuolleisuutta aiheuttava tekijä. – Nuorten tupakkatuotteiden käyttötavat ja -kulttuuri ovat muuttuneet paljon viime vuosina. Vaikka tupakointi on vähentynyt, Suomessa edelleen n. 10% alle 18-vuotiaista nuorista polttaa tupakkaa päivittäin, Syöpäjärjestöjen…

Ratkaistaan Suomen suurin ongelma

Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm: ”Meillä on hyvin yksinkertainen tavoite – nuorten hyvinvointi. ” Suomessa elää lähes 66 000 syrjäytynyttä nuorta, paljastaa Me-säätiön viime vuonna julkaisema tutkimus. Sotahuuto tapasi Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n toiminnanjohtajan Anna Munsterhjelmin tiedustellakseen, mistä nuorten syrjäytyminen johtuu – ja mitä asialle voisi tehdä? Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, nuorisoalan yhdistäjä ja sitä…

Nikotiini haittaa nuoren kehitystä

#suojaapäätä –kampanjassa tuodaan esille nikotiinin haittoja ”Elän ilman nikotiinituotteita, koska haluan parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja yleisen vireystilan.” Olli Santalahti Vapaaottelija Olli Santalahti on huomannut, että nikotiinituotteet näkyvät laajasti kaikessa harrastetoiminnassa, niin kamppailu-urheilussa kuin jääkiekossa tai jalkapallossakin. Santalahti on kampanjan kasvona ja esiintyy Fressiksen kampanjavideolla (https://youtu.be/B1Eczt995Q4). – Mielestäni aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Siksi lähdin mukaan kampanjaan, hän kertoo. Tieto nikotiinin…

Suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten alkoholikäyttäytymisessä monia suotuisia muutoksia

Nuorten alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia vuosien 2002 ja 2014 välillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Tämän osoittaa tuore Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusraportti, joka kokoaa yhteen 15-vuotiaiden alkoholinkäyttöä koskevia kyselytuloksia lähes 40 Euroopan maasta. Suomessa tutkimus tunnetaan WHO-Koululaistutkimuksena.   Yhä harvempi juo alkoholia viikoittain tai itsensä humalaan Viikoittain alkoholia juovien osuus väheni huomattavasti tarkasteluajanjaksona Suomessa sekä 15-vuotiailla tytöillä…

Alkoholin juonti muuttaa nuorten aineenvaihduntaprofiilia

Nuoruusiän alkoholinkäytöllä havaittiin yhteys muuntuneeseen aineenvaihduntatuotteiden profiiliin uudessa Itä-Suomen yliopiston sekä KYSin kliinisen radiologian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden yhteishankkeessa. Osa muutoksista korreloi aivojen harmaan aineen pienentyneen tilavuuden kanssa, erityisesti paljon juovilla nuorilla naisilla. Tutkimuksen tulokset auttavat paremmin ymmärtämään nuoruusiän alkoholinkäytön biologisia vaikutuksia ja voivat edistää uusien hoitojen kehittämistä. – Esimerkiksi 1-metyylihistamiinin tasot olivat koholla paljon juovilla nuorilla, ja sen korkealla pitoisuudella…

Nuorten asiat edistyvät Ohjaamoissa

Nuoret kokevat Ohjaamojen neuvonta- ja ohjauspalvelun osallistavana ja tärkeänä palveluna. Näin voidaan tiivistää toukokuussa Ohjaamoissa kerätty palaute. ”Ohjaamon toiminta tähän mennessä ollut selkeää, huomioon ottavaa ja siitä on ollut itselle paljon hyötyä” Ohjaamoissa on panostettu nuorten myönteiseen kohtaamiseen sekä luotu nuorilähtöistä, monialaista työotetta. Nuorten kehittämisehdotuksista keskeisin on se, että Ohjaamoista pitäisi tiedottaa enemmän, jotta useampi löytäisi palvelun piiriin. Ohjaamot ovat saaneet…

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn uusia keinoja

Syöpäjärjestöt vahvistavat syrjäytymisen ehkäisyssä vähemmälle huomiolle jäänyttä aluetta, terveyden edistämistä. Hyvä Päivä -toiminta on konkreettista terveyserojen kaventamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 2016 alkanut Hyvä Päivä on laajentunut useille paikkakunnille. Sekä ohjaajat että nuoret kokevat ryhmät tärkeinä ja antoisina. Ongelmia kitketään niiden juurilla. – Nuorille Hyvä Päivä -toiminta tuo tekemistä, paikan jossa tutustua uusiin ihmisiin, paikan johon lähteä ja jossa kokee olevansa tervetullut. Ei…

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen

Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja koulutuksesta.  Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo opiskelevansa itselleen mieluisaa alaa.   Eriarvoisuus muodostaa esteitä koulupolulle Taloudelliset esteet voivat kaventaa nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualastaan tai -paikastaan. Nuorisobarometrin tulokset taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksista…