23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Alkoholin juonti muuttaa nuorten aineenvaihduntaprofiilia

Nuoruusiän alkoholinkäytöllä havaittiin yhteys muuntuneeseen aineenvaihduntatuotteiden profiiliin uudessa Itä-Suomen yliopiston sekä KYSin kliinisen radiologian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden yhteishankkeessa. Osa muutoksista korreloi aivojen harmaan aineen pienentyneen tilavuuden kanssa, erityisesti paljon juovilla nuorilla naisilla. Tutkimuksen tulokset auttavat paremmin ymmärtämään nuoruusiän alkoholinkäytön biologisia vaikutuksia ja voivat edistää uusien hoitojen kehittämistä.

– Esimerkiksi 1-metyylihistamiinin tasot olivat koholla paljon juovilla nuorilla, ja sen korkealla pitoisuudella oli yhteys aivojen harmaan aineen pienentyneeseen tilavuuteen, kertoo tohtorikoulutettava Noora Heikkinen.

1-metyylihistamiinia muodostuu aivoissa immuunivasteen tuottamasta histamiinista. – Löydös viittaa siis lisääntyneeseen histamiinin tuotantoon paljon juovien nuorten aivoissa. Havainto voi auttaa kehittämään menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa alkoholin haittavaikutuksia hyvin varhaisessa vaiheessa. Mahdollisesti sillä on myös merkitystä alkoholin haittoja vähentävien uusien hoitojen kehittämisessä.

Tutkimuksessa seurattiin kuopiolaisia nuoria teini-iästä asti noin kymmenen vuoden ajan. Paljon ja vähän juovilta nuorilta määritettiin aineenvaihduntatuotteiden profiili ja mitattiin aivojen harmaan aineen tilavuutta aivokuvantamisella. Näitä menetelmiä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty.

Runsaan alkoholinkäytön vaikutus aineenvaihduntatuotteiden profiiliin on havaittu muissakin tutkimuksissa. – Uutta ja merkittävää tässä tutkimuksessa oli, että muutoksia havaittiin nuorilla, jotka joivat sosiaalisesti hyväksyttyjä määriä. Kellään heistä ei ollut alkoholiriippuvuuden diagnoosia.

Tulosten valossa myös tavanomaisena pidetyllä juomisella on haitallisia vaikutuksia nuorten elimistöön, sekä aineenvaihduntaan että aivojen harmaan aineen tilavuuteen, jonka muutoksista tutkimusryhmä on julkaissut tuloksia jo aikaisemmin.

–Vaikka nuorten juominen on keskimäärin laskussa, on näkyvissä polarisoitumista: osa nuorista juo erityisen paljon alkoholia ja käyttää myös muita päihteitä, Heikkinen lisää.

Tutkimus julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa Alcohol-julkaisusarjassa.

Related Articles

Suosituin