16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Nuori pääsee nyt Kelan kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa

Nuoret voivat maaliskuusta alkaen hakea Kelan kuntoutuspalveluita suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa. Uudet palvelut tukevat nuorta kohti työelämää.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli niin sanottujen NEET-nuorten määrä on lisääntynyt Suomessa.

– Useimmat opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista toivovat muutosta tilanteeseensa. On helpotettava nuorten pääsyä jo olemassa oleviin palveluihin ja tiivistettävä nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyötä, kertoo projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

Keväällä 2018 kokeillaan myös uusia nuorille suunnattuja palveluja.

Kuntoutukseen ilman diagnoosia tai lääkärinlausuntoa

Kela kokeilee ammatillisen kuntoutusselvityksen myöntämistä kevyemmin perustein. Maaliskuun alusta alkaen alle 30-vuotias nuori, jolla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja joka ei ole suorittamassa siviili- tai asepalvelusta, voi hakea kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Riittää, että toimintakyky on heikentynyt. Kuntoutukseen ohjautumista madalletaan myös siten, että suullinen hakeminen on mahdollista.

– Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi olla yhteydessä Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon. Asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle, joka soittaa nuorelle, Rouvinen kertoo.

Yhteistyötahot, joilla on jo olemassa toimintamallit Kelan kanssa asiointiin, voivat olla yhteydessä Kelaan entiseen tapaan.

Kokeilu on osa projektia, jossa kehitetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kuntoutusta. Projektissa luodaan suositus toimintakyvyn arvioinnista niissä tilanteissa, joissa nuori hakee kuntoutukseen.

Opiskeluvalmennus estää opintojen keskeyttämistä

Maaliskuun alussa käynnistyvässä opiskeluvalmennuksessa kokeillaan täysin uudenlaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelukykyä ja estää opintojen keskeytyminen. Opiskeluvalmennukseen osallistuva opiskelija saa henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa löytämään toimivia keinoja opintojen etenemiseen sekä toimii yhteistyössä oppilaitosten, opettajien ja opiskeluhuollon kanssa.

– Osalla opintonsa keskeyttäneistä on jo ennestään kesken jääneitä opiskeluita takanaan, ja merkittävä osa keskeyttäjistä jää työelämän ulkopuolelle, kertoo projektipäällikkö Soile Huumonen.

Huumosen mukaan osa opiskelijoista tarvitsee opiskelukyvyn tukemisessa yksilölliseen valmennukseen perustuvaa kuntoutusta. Tavoitteena on, että opiskelija saa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kykenee etenemään opinnoissaan.

Kokeilu järjestetään Tampereen ja Kuopion alueilla. Se on tarkoitettu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskeluvalmennuksessa yritetään myös madaltaa valmennukseen ohjautumisen kynnystä. Siihen voi hakea suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa tai diagnoosia.

 

Lisätiedot:

Soile Huumonen, projektipäällikkö (Opiskeluvalmennus)

Johanna Rouvinen, projektipäällikkö (NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti)

http://www.kela.fi/neet-nuorten-kehittamishanke

http://www.kela.fi/opiskeluvalmennus

Related Articles

Suosituin