-1 C
Helsinki
lauantai, 20 huhtikuun, 2024

Alzheimerin taudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijät voivat kasautua jo lapsuudessa

4

Tuoreen tutkimuksen mukaan perinnöllinen alttius Alzheimerin tautiin on yhteydessä kohonneeseen verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien vaaraan jo lapsuudessa. Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksesta saadut tulokset julkaistiin tieteellisessä Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

Alzheimerin tauti on muistisairauksista yleisin. Perinnöllisen alttiuden lisäksi sen vaaraa lisäävät myös sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen riskitekijät. Näiden riskitekijöiden kasaumaa kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin Alzheimerin taudin geneettisen riskin yhteyttä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin 469 alakouluikäisellä kuopiolaisella lapsella kahden vuoden seurannassa. Geneettisiä tekijöitä sekä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien vaaratekijöitä tutkittiin verikokeista. Lisäksi kehon rasvapitoisuutta mitattiin DXA-laitteella.

Tutkimus osoitti, että tytöillä, joilla Alzheimerin taudin geneettinen riski oli korkeampi, oli myös korkeammat LDL-kolesterolipitoisuudet tutkimuksen alkutilanteessa. Kahden vuoden seurannassa poikkeavat insuliini- ja glukoosipitoisuudet, heikentynyt insuliiniherkkyys ja metabolisen oireyhtymän piirteet olivat heillä yleisempiä kuin muilla. Pojilla vastaavia yhteyksiä ei havaittu.

Alzheimerin taudin geneettisen riskin sekä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöiden yhteys oli selkein ylipainoisilla ja lihavilla tytöillä.

– Ylipaino ja lihavuus voivat vahvistaa geneettisten tekijöiden haitallista vaikutusta sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntaterveyteen. Terveelliset elintavat, kuten riittävä uni ja liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja, kertoo lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista.

Geneettinen alttius Alzheimerin taudille ja verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksien riskitekijät olivat tulosten mukaan siis yhteydessä toisiinsa alakouluikäisillä tytöillä. Vaikka kyseiset riskitekijät suurentavat Alzheimerin taudin vaaraa aikuisilla, lapsilla tämän yhteyden merkitys kaipaa vielä lisää tutkimusta.

– Tiedämme, että sydän- ja verisuonitautien kehittyminen voi alkaa jo lapsuudessa, mutta Alzheimerin taudista vastaavaa näyttöä on vielä hyvin vähän, Haapala toteaa.

Lue Eero Haapalan blogikirjoitus tutkimustuloksista:

https://blogs.uef.fi/puheenvuoroja/2018/09/25/alzheimerin-taudin-geneettiset-riskitekijat-ovat-yhteydessa-kohonneeseen-metabolisen-oireyhtyman-vaaraan-jo-lapsuudessa/

Related Articles

Suosituin