22.4 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Tätä Suomessa tutkitaan: sydän- ja verisuonisairaudet apurahahaun kärjessä

Mitä kansa sairastaa, sitä halutaan tutkia. Lääketieteen tutkimusta merkittävästi tukevan Suomen Lääketieteen Säätiön vastaanottamat apurahahakemukset heijastelevat hyvin kansanterveydellistä tilaa lukuunottamatta muistisairauksia, joiden yleisyys ei näy hakutilastoissa. Lääketieteen säätiölle toimitettiin keväällä 2018 kaikkiaan 710 apurahahakemusta.

Yli kolmannes suomalaisten kuolemista aiheutuu verenkiertoelinten sairauksista ja neljännes kasvaimista. Sydän- ja verisuonisairaudet ja syövät olivatkin suosituimmat tutkimuskohteet Lääketieteen Säätiön kevään apurahahaussa. Hakemuksista 26 prosenttia koskee näitä tutkimuskohteita.

Selvä enemmistö tutkimuksista, joihin apurahaa haettiin, on hyvin lähellä lääkärin kliinistä työtä.

– Tällaisilla tutkimuksilla vaikutetaan suoraan siihen, millaista hoitoa suomalaiset tulevaisuudessa saavat, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes.

Kevään haussa suosituin apuraha oli Eka-apuraha, joka on suunnattu aloitteleville tutkijoille. Suomen Lääketieteen Säätiö on profiloitunut erityisesti uraansa aloittelevien tutkijoiden tukijana.

Päätökset apurahojen saajista julkistetaan marraskuussa.

 

Muistisairauksien yleisyys ei yllättäen näy

Muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, ovat selkeästi nouseva kuolinsyy Suomessa.

– Se ei kuitenkaan hieman yllättäen näy apurahahakemuksissa. Neurologian alan tutkijat hakivat apurahaa vähintään yhtä usein esimerkiksi epilepsian ja MS-taudin tutkimiseen, Remes kertoo.

Kaikkiaan yhdeksän prosenttia hakemuksista koskee neurologisia sairauksia. Luvussa eivät ole mukana aivoverenkiertohäiriöt, jotka on tässä tapauksessa luokiteltu sydän- ja verisuonisairauksiin.

Suosittuja tutkimuskohteita ovat myös naisten- ja lastentaudit. Naistentauteihin liittyviä tutkimushakemuksia vastaanotettiin lähes yhtä paljon kuin neurologiaan liittyviä. Monet naistentauteja koskevista hakemuksista käsittelevät raskausaikaa ja synnytystä.

Vaikka kansantaudit ovat suosituimpia tutkimuskohteita, kiinnostaa apurahan hakijoita myös harvinaissairauksien ja perinnöllisten tautien tutkiminen.

Hakemuksien joukossa on lisäksi diagnostiikkaan ja kuvantamiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, solutason mekanismeihin ja terveydenhuollon toimivuuteen keskittyviä tutkimuksia.

Alla olevaan taulukkoon on luokiteltu apurahahakemukset sairausryhmän mukaan. Taulukosta näkee myös, kuinka suuri prosenttiosuus hakemuksista kuuluu kyseiseen kategoriaan. Lisäksi taulukkoon on koottu esimerkkejä tutkimusaiheista.

Sairausryhmä*

Prosenttia hakemuksista

Esimerkkejä
tutkimusaiheista

Sydän- ja verisuonisairaudet14Sepelvaltimotauti, sydänpysähdys, sydämen vajaatoiminta, synnynnäiset sydänviat, aivoverenkiertohäiriöt ja -halvaukset
Syöpäsairaudet12Syövän kuvantaminen ja diagnosointi, tautimekanismit, levinneen syövän hoito, kuntoutus, lasten syövät
Muut sisätaudit12Reuma, autoimmuunisairaudet, haimatulehdukset, diabetes, munuais- ja maksasairaudet, kilpirauhassairaudet, lihavuus
Neurologiset sairaudet9Epilepsia, uniongelmat, muistisairaudet, Parkinsonin tauti, MS-tauti, aivovammat
Naistentaudit ja synnytys8Raskaus ja synnytys, hedelmällisyys, endometrioosi, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, vaihdevuosivaivat, hormonikorvaushoito, virtsanpidätysongelmat
Lastentaudit8Synnynnäiset sairaudet, raskausajan vaikutus lapseen, mikrobiston muodostuminen lapsuudessa, keskosuus
Terveyden edistäminen, terveydenhuollon toimintatavat7Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, psykososiaalisten tekijöiden rooli muistisairauksien ehkäisyssä, sairaanhoidon palveluita paljon käyttävät potilaat, terveyserot
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja vammat6Murtumat, tekonivelleikkaukset, polviongelmat, yläraajan hermopinteet, olkanivelen leikkaukset, alaselkäkivut
Tartuntataudit5Sairaalabakteerit, epidemiat, HIV, lasten infektiot
Mielenterveyden ongelmat, psykologiset tutkimukset4Nuorten psykososiaaliset ongelmat, skitsofrenia, masennus, alkoholinkäyttö
Muut15Esim. silmä-, nenä- ja korvasairaudet, suolistosairaudet, perustutkimus ja solutason mekanismit, keuhkosairaudet ja astma, iho- ja allergiasairaudet

*Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten perustutkimus, lastentaudit ja terveyden edistäminen / terveydenhuollon toimintatavat.

Related Articles

Suosituin