15.1 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011: Vain neljännes diabeteksen kuuden miljardin euron yhteiskunnallista kustannuksista aiheutuu sairaanhoidosta

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 -tutkimus selvittää diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannuksia ja tuottavuuskustannuksia. Vain neljäsosa (832 milj. €) diabeteksen aiheuttamista kustannuksista on sairaanhoidon[1] kustannuksia, kolme neljäsosaa (2 552 milj. €) aiheutuu tuottavuuskustannuksista[2].

Diabetesta sairastavien määrä kasvoi vuosina 2002–2011 noin 70 prosenttia, kun diabetesta sairastavien sairaanhoito- ja tuottavuuskustannukset lisääntyivät selvästi vähemmän, noin 50 prosenttia.

Diabeteksen aiheuttamista kustannuksista valtaosa tulee ennenaikaisesta eläköitymisestä. Diabetesta sairastavat naiset jäävät eläkkeelle keskimäärin 61,4 vuotiaina ja miehet 60,1 vuotiaina.

– Kun investoidaan diabetesta sairastavien hyvään ja tavoitteelliseen hoitoon, yhteiskunta saa todella suuria kustannushyötyjä. Jos lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen parantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä, selvittää projektipäällikkö Sari Koski Diabetesliitosta.

Toinen mahdollisuus suuriin kustannussäästöihin on tyypin 2 diabeteksen ehkäisy:

–Tyypin 2 diabeteksen onnistunut ehkäisy tuottaisi merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle ja tietysti suuria hyötyjä elämänlaadunkin näkökulmasta, sen lisäksi että jo diabetekseen sairastuneilla tulee olla saavutettavissa tavoitteellinen ja hyvä lääketieteellinen hoito ja omahoidon ohjaus.

20022011Lisäys
Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa (milj. €)10 20017 10068 %
Terveydenhuoltomenot asukasta kohden (€)1 9633 38472 %
Diabetesta sairastavien lukumäärä kustannustutkimuksessa223 600381 00070 %
Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset1ja tuottavuuskustannuksetyhteensä (milj. €)

  • -tästä diabetekseen liittyvät3 kustannukset
4 182
2 358
6 227
3 384
49 %
43 %
Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset yhteensä (milj €)

  • -tästä diabetekseen liittyvät sairaanhoidon kustannukset
1 271 6461 778 83240 %
29 %
Diabetesta sairastavien tuottavuuskustannukset yhteensä (milj €)

  • -tästä diabetekseen liittyvät tuottavuuskustannukset
2 911
1 713
4 449
2 552
53 %
49 %

Diabetekseen liittyvät kustannukset on saatu vähentämällä kokonaiskustannuksista ikä, sukupuoli ja alue kaltaistetun diabetesta sairastamattoman verrokin kustannukset.

[1] Sairaanhoidon kustannukset koostuivat tässä tutkimuksessa diabetesta sairastavien erikoissairaanhoidon ja terveyskeskushoidon avo- ja vuodeosastohoidon kustannuksia ja lääkekuluja. Sairaanhoidon kustannuksista puuttuvat hoitovälineiden ja -tarvikkeiden sekä kuntoutuksen ja työterveydenhuollon sairaanhoidon kustannukset, koska näistä ei ollut käytettävissä vertailukelpoisia aineistoja.

[2] Tuottavuuskustannukset koostuivat työikäisten (16–65 v) diabetesta sairastavien sairauspoissaoloista (kelan korvaamat omavastuujakson ylittävät päivät), ennenaikaisesta eläköitymisestä ja ennenaikaisista kuolemista.

Tampereen yliopiston ja Diabetesliiton toteuttamassa Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 –tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002–2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. 

Related Articles

Suosituin