16 C
Helsinki
keskiviikko, 19 kesäkuun, 2024

Tavoitteena parantaa syöpäpotilaiden hoitoa

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council, ERC) on myöntänyt Jyväskylän yliopiston professorille Marja Tiirolalle ylimääräisen Proof of Concept Grants -rahoituksen, joka auttaa kaupallistamaan diagnostisen laitteen syöpäpotilaiden tehokkaampaan hoitoon.

Proof of Concept Grants -rahoituksella tuetaan jo ERC:n rahoittamien tutkimushankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahoitus auttaa tutkijoita perustamaan uusia yrityksiä, patentoimaan hankkeita ja houkuttelemaan sijoittajia tutkimustyönsä markkinoimiseksi. Rahoituksen arvo on yhteensä 150 000 euroa. Vuoden 2018 ensimmäisessä Proof of Concept Grants -hakukierroksella arvioitiin yhteensä 114 hakemusta. Yksi rahoituksen saaja oli Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen professori Marja Tiirola, joka on saanut vuonna 2014 yhden arvostetuimmista eurooppalaista tutkimusapurahoista ERC Consolidator Grant -rahoituksen ympäristömikrobiologian alan tutkimukseen viideksi vuodeksi (2014–2019).

 

Uusia menetelmiä mikrobiologiseen tutkimukseen

Professori Marja Tiirola on kiinnostunut erityisesti mikrobien ekologiasta ja bioteknologiasta. Hän on tutkinut mikrobien roolia hiilen ja typen kiertokulussa sekä ilmastonmuutoksessa. Hän on kehittänyt saamallaan ERC Consolidator -rahoituksella uudenlaista teknologiaa, jolla sekvensointitieto voidaan yhdistää fysiologiseen tietoon, ja siten tutkia tehokkaasti esimerkiksi mikrobien ominaisuuksia. Ympäristömikrobiologian alan lisäksi menetelmän toivotaan synnyttävän uusia lääketieteellisiä sovelluksia ja biotekniikan huippuosaamiseen perustuvaa yritystoimintaa.

– Sekvensointimenetelmät ovat suurelta osin korvanneet mikrobien viljelyn, joka on usein hidasta ja kallista. Jotta sekvensointitiedosta saadaan moniulotteista, olemme kehittäneet menetelmää, jonka avulla voimme määrittää miljoonien molekyylien ja niitä kantavien mikrobien ominaisuuksia yhtäaikaisesti, sanoo Tiirola.

 

Syövän hoitoon tarkkuutta

Uuden rahoituksen avulla Tiirola aikoo nyt soveltaa osaamistaan personoidun terveydenhuollon alalla syöpäpotilaiden hoitovasteiden seurantaan. Syöpäkudoksesta määritetään tautia indikoivat biomarkkerit, jolloin lääkityksen vaikutuksia voidaan seurata verinäytteiden (nk. nestebiopsia) perusteella reaaliajassa ja kivuttomasti. Nyt saadulla ERC Proof of Concept Grant -rahoituksella kehitetään ja kaupallistetaan näytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa tarvittavaa teknologiaa sairaaloiden ja terveyskeskusten käyttöön. Tiirola on parhaillaan perustamassa alan palveluliiketoimintaan startup-yritystä, joka kantaa nimeä BiopSense. Palvelu mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyöhön tarvittavat näytevirrat ja kansainvälistymisen.

– Mikrobiomit ja syöpäsolut ovat hyvin analogisia tutkimuskohteita. Tässä meillä on konkreettinen esimerkki siitä, miten vahva tutkimustyö tietyllä alalla voi johtaa kaupallistamisaihioon aivan toisella sektorilla. Olen todella iloinen, että olen löytänyt yhteiskunnalle tärkeän kysymyksen, jonka ratkaisemisessa voin hyödyntää mahtavan monitaitoisen tutkimustiimini osaamista, kertoo Tiirola.

Tiirola nimitettiin Jyväskylän yliopiston mikrobiologian professoriksi vuoden 2015 alusta. Sitä ennen hän on toiminut Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana. Hän on tehnyt pidemmät tutkijavierailut Warwickin yliopistoon vuonna 2005 sekä Kalifornian yliopistoon 2014–2015. Lisäksi hän on johtanut Suomen Akatemian ja Nesslingin säätiön rahoittamia projekteja sekä koordinoinut Euroopan unionin Life/N-SINK-projektin demonstraatioita ja pohjoismaista stabiili-isotooppitutkijoiden NordSIR-verkostoa. Tiirolalla on noin 60 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia korkeatasoisissa kansainvälisissä lehdissä.

Related Articles

Suosituin