13.1 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Puheenvuoro: Luuston terveys luupissa apteekkien pilottihankkeessa

Apteekit lähtivät innolla mukaan kokeiluun, jossa syöpäpotilaita opastetaan luustoterveyden ylläpitoon. Vain harva asiakkaista oli keskustellut luustoterveydestä lääkärinsä kanssa aiemmin.

Luuston terveys ei ole välttämättä asia, joka on syöpään sairastuneella ensimmäisenä mielessä. Potilaan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen syöpälääkkeiden vaikutuksesta luustoon ja varmistaa luuston kunto syöpähoitojen aikana.

Tamro lähti keväällä toteuttamaan puolivuotista pilottia, jossa korostetaan apteekin roolia potilaan hoidon ohjauksessa ja tukemisessa. Tavoitteena on tunnistaa sellaisia riskipotilaita, jotka eivät vielä ole luustohoidon piirissä. Projektia ryhtyi vetämään Tamron palveluasiantuntija Jarno Helenius, joka on itsekin farmaseutti.

– Aluksi perehdyin kumppanina toimivan lääkeyrityksemme koulutuksessa luustoterveyteen ja syöpälääkkeiden luustovaikutuksiin. Tämän jälkeen lähdin rekrytoimaan apteekkeja mukaan pilottiin. Rakensimme apteekeille koulutusmateriaalit videoineen sekä automaattiset kohdennetut muistutukset apteekkijärjestelmiin. Saimme lyhyellä aikavälillä pilottiin mukaan upeat 44 apteekkia, Helenius kertoo.

Keskustelun herätys

Pilotissa keskitytään rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaiden luustoterveyteen. Käytännössä farmaseutti saa potilasjärjestelmästä räätälöidyn ilmoituksen, kun asiakas tulee noutamaan tiettyä syöpälääkettä. Näin farmaseutti tietää, että lääkkeen toimittamisen yhteydessä on syytä ottaa luustoterveys puheeksi.

Keskustelussa farmaseutti kartoittaa, onko lääkäri puhunut asiakkaan kanssa luustoterveydestä ja onko asiakkaalla luustolääke käytössä. Keskustelun päätteeksi asiakas saa Luustoliiton Syöpä ja osteoporoosi -potilasesitteen. Farmaseutti kannustaa häntä keskustelemaan asiasta myös seuraavalla lääkärikäynnillään. Lisäksi varmistetaan asiakkaan D-vitamiinin ja kalsiumin saanti.

– Olen käynyt henkilökohtaisesti kouluttamassa kaikki pilottiin osallistuneet apteekit. Kävimme läpi, miksi tällainen projekti on tärkeä ja mikä on luustoterveyden merkitys syöpäpotilaille. Annoin myös vinkkejä keskusteluun asiakastilanteissa, kertoo Helenius.

Keskustelua ohjaa tietokoneen ruudulla näkyvä verkkokysely, jota farmaseutti täyttää joko samalla tai jälkikäteen. Näin saadaan tutkimusdataa siitä, miten hyvin asiakkaat tuntevat luustoterveyttä. Lisäksi Tamro haastattelee keskusteluun osallistuneita asiakkaita. Kaikki tutkimus tapahtuu anonyymisti.

Rohkaisevia tuloksia

Helenius kertoo tulosten olevan rohkaisevia ja osoittavan lääkehoidon tuen tarpeen syöpäpotilaille.

87 prosentilla apteekin haastattelemista asiakkaista ei ole ollut käytössään luustolääkettä ja vain alle kolmannes muisti edes keskustelleensa lääkärin kanssa luustoterveydestä. Kolme neljästä asiakkaasta on puolestaan kokenut apteekin antaman terveysneuvonnan hyödylliseksi.

– Osa on saattanut olla luustolääkityksellä mutta lopettanut lääkityksen omatoimisesti. Osalla ei ole ollut tarpeeksi tietoa asiasta, toteaa Helenius.

Tärkeä tiedonantaja

Pilottitutkimus pyrittiin toteuttamaan siten, että terveysneuvonta toimisi farmaseutin arjessa mahdollisimman jouhevasti.

– Osalle farmaseuteista on tullut yllätyksenä, että asiakkailla on niin huono tietämys asiasta. Moni on ottanut pilotista selkeän toimintamallin työhönsä, Helenius kertoo.

Toimintamalli tuo Heleniuksen mukaan myös apteekeille selkeää hyötyä, kun asiakkaat ymmärtävät, että apteekista voi saada tärkeää tietoa ja apua oman terveytensä ylläpitämiseen. Näin asiakasuskollisuus kasvaa. Tämän tyyppinen terveysneuvonta vahvistaa myös päättäjien suuntaan viestiä apteekkien tärkeästä roolista.

Luustoterveyttä edistävästä yhteistyöpilotista on Heleniuksen mukaan nyt hyvä ja suoraviivainen malli jatkoa varten. Teknisesti toteutus ei vaadi ihmeitä. Suurin osa apteekkijärjestelmistä mahdollistaa ponnahdusikkunat, joiden avulla farmaseutteja voidaan muistuttaa keskustelemaan tärkeistä lääkehoitoon liittyvistä teemoista asiakkaan kanssa.

– Tässä on valmiiksi mietitty toimintatapa, jonka avulla voidaan helposti lisätä apteekkien roolia terveysneuvonnassa ja lääkehoidon tuen antajina.

Mikäli apteekillasi on kiinnostusta tämänkaltaisiin lääkehoitoa tukeviin projekteihin, kannattaa olla yhteydessä minuun, rohkaisee Helenius.

Teksti: Sini Sarvanne

Related Articles

Suosituin