22.4 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Moni suomalainen ei usko saavansa työpaikaltaan apua stressiin – nuoret eivät myöskään tiedä, mistä hakea apua

Jos kokisit liiallista stressiä työelämässä, saisitko siihen apua työpaikallasi? LähiTapiolan kyselytutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista kokee saavansa. Alle 25-vuotiaista moni ei tiedä, mistä apua edes saisi.

Vain puolet suomalaisista kokee, että saisi työpaikallaan apua stressiin. LähiTapiolan tilaamassa Arjen katsaus -tutkimuksessa kysyttiin, kuinka moni kokee saavansa työpaikallaan apua, jos esimerkiksi sairastuu vakavasti, kokee kiusaamista tai ahdistelua tai jos on liikaa työtä tai stressiä.

Työelämässä mukana olevista suomalaisista 38 prosenttia ei usko saavansa työpaikallaan apua, jos kokee stressiä tai henkistä painolastia. Myös työn kuormittavuuteen ja siihen, että työtä on liikaa, ei koeta saavan apua – tätä mieltä on 35 prosenttia vastaajista.

– Työstressiä pitäisi pystyä ehkäisemään jo ennalta. Selvä työnjako, työn kokeminen mielekkääksi, hyvä esimiestoiminta, työpaikan avoin ilmapiiri ja riittävä palautuminen vapaa-ajalla ovat keskeisiä elementtejä. Selvä jako työ- ja vapaa-ajan välillä on tärkeää, vaikka se nyky-yhteiskunnassa onkin usein vaikeaa, kun etätöiden määrä on lisääntynyt, kuvailee LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelun lääkäri Henri Terho.

– Jos työstressi tai uupumus on pidempiaikaista, ovat muutokset työnkuvassa ja työyhteisössä usein tarpeen. Niiden suhteen keskustelu esimiehen kanssa on usein ensimmäinen keino ja tarvittaessa työterveyshuollon puuttuminen asiaan. Keskeistä on ongelman tunnistaminen ajoissa, Terho alleviivaa.

 

Keski-ikäiset luottavat enemmän työpaikan apuun

25–44-vuotiaiden vastaajien keskuudessa epäusko avunsaantiin on suurempi, kuin 45–64-vuotiailla. 43 prosenttia nuorempaan ikäryhmään kuuluvista työntekijöistä sanoo, ettei koe saavansa stressiin tai uupumukseen apua. Yli 45-vuotiaista näin on vastannut 35 prosenttia.

– S-ryhmän Nuori mieli työssä -ohjelmassa toteutettiin kysely nuorille työntekijöille. Kyselyssä ilmeni, että nuoret työntekijät tarvitsevat paljon tukea ja palautetta esimieheltään. Lähes 50 prosenttia koki, ettei saa riittävästi tukea, LähiTapiolan yrityksille suunnatun Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen kertoo.

– Kuormittumista aiheuttavat muutkin asiat kuin ne, joihin työpaikalla voidaan suoraan vaikuttaa. Nuoret työntekijät asettivat kolmen työssä tärkeimmän asian joukkoon sen, että työ ja muu elämä on mahdollista sovittaa yhteen. Tämä nousi tärkeysjärjestyksessä palkankin edelle. Tärkeitä olivat lisäksi kannustava työyhteisö ja hyvä esimiestyö. Nämä ovat varmasti myös niitä asioita, jotka koettuun stressiin vaikuttavat.

 

Nuorista moni ei tiedä, mistä tukea saa

Monet eivät myöskään tiedä, mistä hakea apua uupumukseen tai stressiin. Etenkin nuoret, 15–24-vuotiaat suomalaiset ovat avunsaannista epätietoisia. 38 prosenttia tutkimukseen vastanneista alle 25-vuotiaista ei osaisi hakea apua stressin tai henkisen painolastin hoitoon työpaikallaan.

73 prosenttia kaikista työelämässä olevista vastaajista sanoo tietävänsä, mistä saisi stressitilanteessa apua. Koulutustaso tai asema työpaikalla ei juurikaan vaikuta tietämykseen, mutta keskimääräistä harvempi opiskelija ja yrittäjä tietää, mistä hakea apua stressiin tai uupumukseen.

Arjen katsaus -tutkimuksen toteutti TNS Kantar. Kyselyyn vastasi 1006 ihmistä, ja he edustavat maamme 15–74-vuotiasta väestöä.

Lähi-Tapiola

Related Articles

Suosituin