0.1 C
Helsinki
maanantai, 22 huhtikuun, 2024

Sosiaalisesta kuntoutuksesta ratkaisuja syrjäytymiseen

Sosiaalinen kuntoutus tähtää siihen, että jokainen pystyy osallistumaan tarpeitaan ja kykyjään vastaavalla tavalla sosiaaliseen elämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kentästä on koottu asiantuntija-artikkeleita tuoreeseen julkaisuun Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia (Diak Työelämä 13, toim. Harri Kostilainen ja Ari Nieminen).

Julkaisussa valotetaan yhä muutoksessa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen kenttää. Sen sisältämät artikkelit käsittelevät niin sosiaalisen kuntoutuksen teoriaa ja prosessia kuin sen kehityksen mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus on saada yhteiskunnan piiristä pudonneet kansalaiset takaisin yhteisöön. Kuntoutuksen tarpeeseen voi johtaa esimerkiksi erakoituminen tai päihteiden käyttö.

– Kuka tahansa meistä voi tarvita jossain elämänsä vaiheessa ulkopuolista apua, muistuttaa julkaisun toimittaja, lehtori Ari Nieminen Diakista.

Sosiaalisesta kuntoutuksesta on puhuttu jo vuosikymmeniä kuntoutus- ja sosiaalityön piirissä, mutta sosiaalilainsäädäntöön termi on päässyt vasta vuonna 2014. Laki keskittyy etenkin syrjäytyneiden nuorten koulutukseen ja työllistymiseen.

– Nuorten parantuneen sosiaalisen toimintakyvyn arvellaan tuovan huomattavaa hyötyä, jos sen myötä vältytään pitkäaikaisen syrjäytymisen tuomista kustannuksista, joita syntyy sosiaalihuollon palveluista ja tulonsiirroista. Toki samansuuntaisia hyötyjä tulee myös aikuisten sosiaalisesta kuntoutumisesta, Nieminen sanoo.

Samanlaista huolta laissa ei tunneta aikuisten tulevaisuudennäkymistä.  Nieminen puuttuukin tähän eriarvoistavaan lain muotoiluun ja peräänkuuluttaa kaikille ikäryhmille tasavertaisia mahdollisuuksia saada apua.

– Huomioitteni mukaan sosiaalisen kuntoutuksen tarve perustellaan usein taloudellisilla syillä yksilöiden hyvinvoinnin sijaan. Kuntoutuksen toteuttaminen taas perustuu yksilön ja ympäristön voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen, pohtii Nieminen.

Teos tutkii myös sosiaalisen kuntoutuksen prosesseja ja käytäntöjä ja esittelee toimintamalleja, joiden avulla kuntoutus on todennäköisimmin onnistunutta.

Teos sopii etenkin sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijoille, opiskelijoille, toteuttajille, kehittäjille sekä tutkijoille. Se tarjoaa kokonaiskuvan sosiaalisen kuntoutuksen kentästä tällä hetkellä ja kannustaa kehittämään kuntoutusta edelleen.

Lue julkaisua maksutta Theseuksessa.

Teos on toteutettu osana valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta, SOSKUa, joka on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta.

Related Articles

Suosituin