20.9 C
Helsinki
torstai, 23 toukokuun, 2024

Yhä useampi ikääntynyt asuu yksin: vapaaehtoinen ystävä tuo turvaa ikäihmisen elämään

Vapaaehtoinen ystävä on merkittävä väylä sosiaalisempaan ja aktiivisempaan elämään. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani LähiTapiola on vuodesta 2006 auttanut ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikkialla Suomessa.


LähiTapiolan kumppani Suomen Punainen Risti teetti Kuntoutussäätiöllä loppuvuodesta 2018 vaikuttavuuskyselyn, jolla kerättiin tietoa ystävätoimintaan osallistuneiden kokemuksista. 

Kyselystä selviää, että suurimmat syyt hakeutua mukaan toimintaan olivat yksinäisyys, toimintakyvyn rajoittuneisuus ja korkea ikä. Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli 70-vuotiaita tai iäkkäämpiä ja lähes puolet yli 80-vuotiaita. 

– Yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Yksin asuminen ja korkea ikä voivat luoda turvattomuuden tunnetta, jota vapaaehtoistoiminta lievittää. Tieto siitä, että läheisiä ihmisiä ja turvaverkostoa on olemassa, on iäkkäille tärkeä, kommentoi LähiTapiolan yritysvastuupäällikkö Elina Kuusela.  

Yksin asuvat ikäihmiset hyötyvät ystävän tuesta eniten

Eniten positiivisia vaikutuksia ystävätoiminnalla oli apua tarvitseville yksin kotona asuville tai palvelutalossa asuville ikäihmisille. 

Kyselyn mukaan kohtaamiset vapaaehtoisten ystävien kanssa lievittävät yksinäisyyden tunnetta, virkistävät mieltä ja ovat odotettuja. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi ystävän myötä rohkaistuneensa ja aktivoituneensa elämässä muutenkin. 

– Säännöllisesti vieraileva vapaaehtoinen ystävä on monelle korvaamaton keskustelukumppani. Usein pelkkä toisen ihmisen seura ja läsnäolo riittää. Vapaaehtoisen kanssa voi uskaltautua kodin ulkopuolellekin, mitä ei yksin uskaltaisi tehdä, kommentoi sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret AlarantaSuomen Punaisesta Rististä.


Yli 30 00 ihmistä saa tukea vapaaehtoisilta ystäviltä


Selvitys osoittaa, että ystävätoiminnan kaltainen järjestetty vapaaehtoistyö lievittää merkittävästi yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua kokonaisvaltaisesti.

– Vapaaehtoistoiminta on tehokas ja edullinen keino lievittää yksinäisyyttä, joka on kansanterveydellisesti sekä taloudellisestikin vakava ongelma yhteiskunnassamme. Siksi vapaaehtoisuuteen ja järjestöjen toimintaan kannattaa myös suunnata resursseja, Alaranta päättää.

Punainen Risti kouluttaa LähiTapiolan tuella vapaaehtoiseksi ystäväksi haluavat ystävätoiminnan peruskurssilla.

Haluatko mukaan toimintaan?   www.punainenristi.fi/nähdään

Related Articles

Suosituin