23 C
Helsinki
keskiviikko, 24 heinäkuun, 2024

Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan

Lohjan poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Lohja on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta. 

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona vielä itsenäisesti asuville, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+).

Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa, että kunnilla on suuri tarve kehittää iäkkäiden toimintakykyä edistäviä toimintamalleja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.

”Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa päivitetään ammattilaisten osaamista sekä koulutetaan hyväkuntoisista ikäihmisistä vertaisohjaajia ryhmäliikunnan ohjaajiksi ja liikuntaystäviksi. Kunnan eri hallintokuntien, eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen sekä maakuntien yhteistyöllä rakennetaan Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju, jonka avulla löydetään liian vähän liikkuvat iäkkäät sekä innostetaan heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona”, kertoo ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Lohjalla Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmään kuuluu edustajat Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskus Oy:ltä, Hiiden Opistosta ja Apuomena Ry:stä, sekä Hiidenseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä. Lisäksi hankeyhteistyöhön osallistuu Lohjan Sydän Ry ja Lohjan Jumppa-Jussit Ry. 

Lohjan alueella syksyllä 2018 ikäihmisille tehty kartoitus ikääntyneen väestön hyvinvoinnista on nostanut esille ikäihmisten oman kiinnostuksen ja motivaation liikuntaan ja iäkkäiden liikuntamuotojen kehittämiseen sekä lisäämiseen. Kartoituksessa nousi esiin juuri vähäkustanteisten liikuntamahdollisuuksien tarve ympäri Lohjaa, ja etenkin liikuntamahdollisuuksien tarve pienemmissä taajamissa ja niiden alueilla. Lohjan etuna on vahva järjestötoimijuus ja aktiiviset vapaaehtoistoimijat. Lohjan luonto ja ympäristö sekä liikuntapalveluiden rakenne on hyödynnettävissä vielä paremmin ikääntyneen väestön liikunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen laajasti koko Lohjan alueella.

Ajatuksena on ohjelman myötä lisätä etenkin lohjalaisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden liikunnan ja osallistumisen mahdollisuuksia nyt ja juurruttaa liikunnalliset tottumukset osaksi ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä vapaaehtoissektorin myötä jo ennen sosiaali-ja terveydenhuollonpalveluiden tarpeen alkamista. Ohjelman myötä liikunnan merkitys ja poikkisektorinen yhteistyö saa riittävää tukea voimistuakseen ja jatkuakseen myös ohjelman jälkeen elävänä käytäntönä kunnan palveluissa ja yhteistyössä järjestöjen kanssa Lohjalla!

Vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa aloittavat Askola, Hailuoto, Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, Lapua, Lohja, Orivesi, Outokumpu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, Rauma, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, Vaala ja Virrat. Kunnat ovat voineet hakea kolmivuotiseen mentorointiohjelmaan vuodesta 2010. Mentorointiin on näiden vuosien aikana valittu yhteensä 68 kuntaa. 

Lisätietoa: ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603 tai [email protected]

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti asuvien, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikuntaa toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelma tuetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi 

Related Articles

Suosituin