22.4 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Yli kolmasosa eteläsuomalaisista liikkuu kerran viikossa tai harvemmin – puolet haaveilee painonpudotuksesta

Yli puolet Etelä-Suomessa asuvista haluaisi pudottaa painoaan ja kohentaa terveyttään. Kaikki eivät kuitenkaan onnistu tavoitteessaan. Syynä tähän on usein motivaation puute tai herkkujen liian suureksi käyvä houkutus, kertoo Herbalife Nutritionin teettämä tuore kyselytutkimus.

– Tutkimuksessa selvisi, että 42 % eteläsuomalaisista piti itseään ylipainoisina tai erittäin ylipainoisina. 38 % puolestaan liikkui kerran viikossa tai harvemmin. Terveysliikuntaan keskittynyt UKK-instituutti suosittelee 18-64-vuotiaille aikuisille viikoittain vähintään 2,5 tuntia reipasta liikuntaa tai tunnin ja vartin verran rasittavampaa liikuntaa. Tutkimuksen perusteella näyttäisikin siltä, että noin kolmannes Etelä-Suomessa asuvista ei saavuta tavoitetta, pohtii Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden aluejohtaja Mia Bergmann.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan säännöllinen liikunta ehkäisee useita sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia sekä tyypin 2 diabetesta. Liikunta vaikuttaa suotuisasti myös mielenterveyteen, sillä se parantaa unta ja stressinhallintakykyä. Terveyttä kohentaa jo kolme kymmenen minuutin kävelypätkää päivittäin.

Eteläsuomalaiset ovat hieman muita suomalaisia passiivisempia liikkujia. Siinä missä 20 % eteläsuomalaisista liikkuu 4-6 kertaa viikossa, vastaava luku vaihtelee muualla Suomessa 22-31 %:n välillä. Kerran viikossa tai vähemmän liikkuu 38 % eteläsuomalaisista, kun taas vastaava luku oli muualla Suomessa 31-34 %. Eniten päivittäin liikkuvia löytyy Itä- ja Pohjois-Suomesta, sillä näillä alueilla asuvista vastaajista jopa 17 % ilmoittaa liikkuvansa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan.

 

Alle kolmannes eteläsuomalaisista pitää maakuntaansa aktiivisena

Eteläsuomalaisista vastaajista 43 % pitää tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä sitä, että he ovat fyysisesti aktiivisia vapaa-ajallaan. 10 % kertoi liikkuvansa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan, mutta valitettavasti yhtä moni (10 %) ei liiku lainkaan. Noin puolet vastaajista, 53 %, liikkuu kuitenkin 2-6 kertaa viikossa.

Kyselyssä tiedusteltiin myös ihmisten mielikuvia siitä, missä päin Suomea ihmiset ovat fyysisesti vähiten aktiivisia arkielämässään. Uudellamaalla asuvat mielletään vähiten aktiivisiksi 23 %:n -osuudella, mutta 38 % vastaajista ei halunnut nimetä yhtäkään maakuntaa. Kysyttäessä kuinka aktiivisiksi ihmiset mielsivät oman asuinalueensa asukkaat, vain 26 % Etelä-Suomessa asuvista näkee itsensä fyysisesti aktiivisina. Vastaava luku on korkeimmillaan Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa 39 % pitää maakuntansa asukkaita aktiivisina.

 

Ajan ja tuen puute sekä huono sää syövät treenimotivaatiota

59 % eteläsuomalaisista kertoo, että heillä on ollut terveyteen liittyviä tavoitteita. Heistä 36 % ei ole saavuttanut tavoitteitaan tai työstää niitä edelleen ja 53 % kertoi saavuttaneensa tavoitteensa vain osittain. Kun eteläsuomalaisilta kysyttiin, miksi he eivät olleet saavuttaneet tavoitteitaan, 51 % nimesi herkkujen houkutuksen suurimmaksi syyksi epäonnistumiselle, ja 31 % sanoi muiden houkutusten vieneen ajan liikunnalta. Eteläsuomalaisista noin neljäsosa nimesi tavoitteiden saavuttamisen esteiksi sen, ettei heillä ollut aikaa valmistaa terveellistä ruokaa (26 %), tuen puutteen (24 %), sekä motivaation puutteen (24 %).

– Kyselyssä tiedusteltiin myös syitä siihen, miksi ihmiset jättävät etukäteen suunnittelemansa treenikerran väliin. Kaikista suomalaisvastaajista 40 % kertoi, ettei heillä ollut voimia harjoitella kyseisenä ajankohtana ja yhtä moni nimesi syyksi ajanpuutteen. Sairastuminen oli syynä 39 %:lla vastaajista ja 31 % jätti liikunnan väliin sateen vuoksi. On toki hyvä, etteivät ihmiset harjoittele sairaana, mutta sääolosuhteet tai ajanpuute saattavat kieliä myös motivaation puutteesta, Bergmann pohtii.

 

Lisäbuustia kaveritreeneistä

Kuntoiluun tarkoitetut apuvälineet voivat tehdä huhkimisesta mukavampaa. Suosituin treenin vauhdittaja on musiikki, jota hyödyntää 43 % kaikista vastaajista. 18 %:lle vastaajista motivaattorina toimii kuntosalin jäsenyys ja 15 % hyödyntää aktiivisuusranneketta.

Vastaajista 16 % saa lisämotivaatiota muiden kanssa treenaamisesta ja 46 % kertoi ylipäätään liikkuvansa mieluiten muiden kanssa. Moni kaipasi seuraa myös kuntosalille, sillä 40 % kertoi, ettei halunnut voimailla salilla yksin.

– Treenikaveri on keino motivoida itseään liikkumaan silloinkin, kun ei huvittaisi. Itsensä kannattaa myös palkita onnistuneesta treenaamisesta esimerkiksi mieluisilla urheiluvaatteilla sekä herkullisella aterialla treenin jälkeen, Bergmann vinkkaa.

Related Articles

Suosituin