22.4 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Hyvää arkea edistävät tekijät hoivakodissa

Arki on ihmisen jokapäiväistä elämää, joka koostuu rutiineista.  Toistuvat rutiinit näkyvät sosiaalisissa tilanteissa, työssä, työtavoissa ja nukkumisessa. Ihmisten tarpeet ilmenevät arjen erilaisissa toiminnoissa, eivätkä nämä tarpeet iän myötä muutu.

Ikäihmisen omannäköinen, hyvä arki koostuu monesta osasta. Erityisen tärkeässä asemassa ovat hoitohenkilökunnan taidot, joita tarvitaan hyvän arjen toteutumisen tueksi. Jotta hoiva olisi hyvää, tarvitsee ikäihminen paljon muutakin kuin perustarpeiden tyydyttämisen. Iloa saa tavallisten rutiinien lisäksi myös ihmisten seurasta ja mielekkäästä tekemisestä.

TOIMINTAKYKYÄ JA ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUTTA

Tyytyväisyys ja ilo elämään syntyy perustarpeiden ja arjen sujumisen lisäksi myös turvallisuudesta, yhteenkuuluvuudesta, arvonannosta, rakkaudesta ja itsensä toteuttamisesta. Hyvässä hoivakodissa ympäristö on turvallinen, palvelut ovat saatavilla ja asiakkaalla on luottamus asiakkaan yksilönä kohtaavaan hoivahenkilöstöön. Sosiaalinen vuorovaikutus on päivittäisissä toiminnoissa tärkeää samoin kuin mielekäs tekeminen. Luonto ja asuinympäristö, virkistymismahdollisuudet ja jaksamisesta huolehtiminen luovat tulevaisuuden uskoa, mikä tekee elämästä mielekästä.

MILLAINEN ON UNELMIEN HOIVAKOTI IKÄIHMISTEN MIELESTÄ?

Toimivasta vanhustenhoidosta on tehty paljon tutkimuksia. TutorisKotien kehitysjohtaja Eija Kyllönen ja Tenhokodin johtaja Henna Vehmas kyselivät tulevaa Tenhokotia varten joukolta eläkeläisiä heidän ajatuksiaan unelmien hoivakodista. Heidän mielestään unelmien hoivakoti olisi kodinomainen, josta löytyisi värejä ja oma huone tuttuine esineineen. Ilmapiiri olisi iloinen, lempeä ja ymmärtävä eikä olisi kiireen tuntua.

Ruoka olisi maukasta kotiruokaa ja sauna lämpiäisi kodikkaasti. Kodissa voisi puuhastella tuttuja asioita, ulkoilla ja liikkua. Välillä voisi virkistäytyä tanssien, hius-, jalka- tai käsihoitoja saaden.  Ketään ei nostatettaisi väkisin aamulla sängystä ylös tai patistettaisi nukkumaan tiettyyn aikaan vaan huomioitaisiin aamu- ja iltavirkut.

TENHOKODISSA ASUKKAISIIN JA OMAISIIN TUTUSTUTAAN

Edellä mainitut asiat saattavat tuntua jonkun mielestä pieniltä, yksinkertaisilta ja itsestään selvyyksiltä.  Kuitenkaan nämä asiat eivät aina hoivapalveluissa toteudu niiden suuresta merkityksestä huolimatta. Ikääntymisen myötä ympäristön merkitys selviytymisessä korostuu.

Ympäristöllä voidaan vahvistaa vanhusten voimavaroja ja siksi TutorisKodeissa on aina henkilöstössä myös fysio- tai toimintaterapeutti. ”Meille on tärkeää, että henkilöstöä on riittävästi, se on sekä osaavaa että pysyvää. Vain näin he oppivat tuntemaan asukkaansa voimavaroineen ja rajoitteineen ja osaavat tarjota heille omannäköistä sekä iloista arkea”, toteaa Kyllönen.

Tutoriksen Tenhokoti avautui Helsingin Ruskeasuolle ja se sai ensimmäiset asukkaansa 02.05.2018. Viihtyisät tilat viehättivät uusia asukkaita,”Oi, ompas täällä viihtyisää”, kommentoi Tenhoon muuttanut naisasukas. ”Tämä on meidän koti”, totesi tyytyväisenä Tenhoon muuttanut pariskunta. Tenhokoti on kotimainen hoivakoti ikäihmisille ja muistisairaille, jotka tarvitsevat hoivaa ympäri vuorokauden. Tenhokodissa eletään asukkaan näköistä arkea aktiivisesti ja kuntouttavalla otteella. Tutustu Tenhokotiin: www.tutoris.fi/hoivapalvelut/tenhokoti

Related Articles

Suosituin